Vietnam Logistic International

CÔNG TY TNHH QUỐC TẾ LOGISTICS VIỆT NAM (VLI)

A8, Trường Sơn, Phường 2,

Quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh

ĐỊA CHỈ:

sonnx@vli.com.vn

TEL:

0916871441

Email liên hệ:

ĐỊA CHỈ: A8, Trường Sơn, Phường 2,

               Quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh

PHONE: 0916871441